ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۷

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۷

پنهان‌کن

در پیوند با این محتوا

نوشین احمدی
آزادی اندیشه شماره ۷
نگاهی به کتاب تحول روایت زنانۀ عشق در ایران
اسفندیار طبری
آزادی اندیشه شماره ۷
فلسفه‌ سیاسیِ فمینیسم
زیبا میرحسینی
آزادی اندیشه شماره ۷
نگاهی به کتابِ «حیرت یک زن مسلمان: در ارث، ازدواج، و همجنس‌گرایی»
الهام ملک‌‌زاده
آزادی اندیشه شماره ۷
کارنامه‌ منصوره اتحادیه
زینب پیغمبرزاده
آزادی اندیشه شماره ۷
بررسی ارتباط مطالبات جنبش فمینیستی و جنبش دگرباشان ایران
پروانه حسینی
آزادی اندیشه شماره ۷
کلیشه‌ های هویت جنسی و جنسیتی: دوگانه‌ های زن و مرد، زنانه و مردانه، زنانگی و مردانگی در ورزش زنان ایران
سعید پیوندی
آزادی اندیشه شماره ۷
پیدایش پرتنش سکسوالیته جدید در جامعۀ ایران: تجربۀ همخانگی و رابطۀ جنسی خارج از ازدواج
نیره توحیدی
آزادی اندیشه شماره ۷
جنبش زنان و فمینیسم در ایران: ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵ - بازخوانی از منظری«جهانی-محلّی»
ناهید حسینی
آزادی اندیشه شماره ۷
چالش‌ های نظام آموزشی ایران در حال و آینده
ماندانا زندیان
آزادی اندیشه شماره ۷
خویشکاری زنان و فرصت‌ های از دست‌ رفته
پرستو اله‌یاری
آزادی اندیشه شماره ۷
زنان و اشتغال: چرا زنان مجبور به ترک کار می‌شوند؟
کلودیا یعقوبی
آزادی اندیشه شماره ۷
سلسه‌ مراتب مردانگی و مردان همجنسگرا در ایران
پرستو اله‌یاری
آزادی اندیشه شماره ۷
سهم زنان از مشاغل دانشگاهی
ژانت آفاری و راجر فریدلند
آزادی اندیشه شماره ۷
مکتب فرانکفورت، اقتدارگرایی، اسلام‌گرایی و سیاست لوازم آرایش – از آلمان دهه‌ ۱۹۲۰ تا خاورمیانه‌ عصر حاضر
معصومه ولایتی
آزادی اندیشه شماره ۷
سیاست‌های ایدئولوژی جنسیتیِ حکومت ایران و تأثیر آن‌ها بر مهاجران زن جوان در تبریز

نام‌ها

ژانت آفاری
ژانت آفاری
استاد کرسی مطالعات دینی ملیچمپ و مدیر ابتکار مطالعات ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا
راجر فریدلند
استاد مطالعات ادیان
نیره توحیدی
نیره توحیدی
استاد مطالعات جنسیت و زنان
اسفندیار طبری
سعید پیوندی
سعید پیوندی
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی
کلودیا یعقوبی
کلودیا یعقوبی
استاد ادبیات تطبیقی و مطالعات جنسیت
پروانه حسینی
زینب پیغمبرزاده
زینب پیغمبرزاده
پژوهشگر دکترای جامعه شناسی
پرستو اله‌یاری
پژوهشگر
معصومه ولایتی
پژوهشگر
ناهید حسینی
ماندانا زندیان
نویسنده
الهام ملک‌زاده
استاد تاریخ
نوشین احمدی خراسانی
نویسنده و روزنامه‌نگار
زیبا میرحسینی
جامعه شناس

پیشنهاد ما

آذر ۹۹
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۰
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲
آذر ۹۶
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۵
آذر ۹۸
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۸
بهار ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۱

از دست ندهید

خبرها

جنبش زنان ایران
خبر
انتشار لایحه حقوقی زنان به‌مناسبت روز جهانی زنان
-
خبر
پایان موفقیت‌آمیز پروژه کتاب الکترونیک «اقتصاد»

رویدادها