بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۹

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۹

دولت و جامعه
نهمین شماره آزادی اندیشه با موضوع دولت و جامعه
پنهان‌کن

نام‌ها

سعید پیوندی
سعید پیوندی
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی
فرهاد خسروخاور
فرهاد خسروخاور
جامعه‌شناس، نویسنده
مهرداد صمدزاده
تاریخ‌دان مستقل و دکترای تاریخ اجتماعی از دانشگاه تورنتو
فخرالدین عظیمی
پژوهشگر و استاد تاریخ معاصر ایران
دانیل لامباخ
پژوهشگر علوم سیاسی
محسن متقی
محسن متقی
جامعه‌شناس، نویسنده
والنتاین مقدم
استاد جامعه شناسی و مطالعات جنسیت
محمدرضا نیکفر
محمدرضا نیکفر
فیلسوف، استاد فلسفه سیاسی

در پیوند با این محتوا

محمدرضا نیکفر
آزادی اندیشه شماره ۹
چپ ایرانی
والنتاین مقدم
آزادی اندیشه شماره ۹
داستان دو کشور: دولت، جامعه، و سیاست جنسیتی در ایران و افغانستان
دانیل لامباخ، ترجمه س. سپهری
آزادی اندیشه شماره ۹
دولت در جامعه:‌ ژول میگدال و محدودیت‌ های اقتدار دولت
مهرداد صمدزاده
آزادی اندیشه شماره ۹
سیاست و مجازات
پیوندی، خسروخاور و متقی
آزادی اندیشه شماره ۹
تخیل (انگاره) اجتماعی و دولت در ایران

پیشنهاد ما

جلد شماره ۱۳ ژورنال آزادی اندیشه
تابستان ۱۴۰۲
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۳
تیر ۹۶
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۴
تیر ۹۷
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۶
آذر ۹۸
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۸
آذر ۹۹
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۰
آذر ۹۶
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۵

از دست ندهید

خبرها

نویسنده: کیت میلِت، برگردان: کوهیار گُردی
کتاب
سیاست جنسی
گفتگوی نخست - بروکسل
خبر
🎓 آکادمیا تور آغاز می‌شود

رویدادها

1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
29 سپتامبر
29 سپتامبر
مرضیه محبی و معین خزائلی
17:00

تا

20:00
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
دادگستری و دادخواهی - واقعیت و هنجار