ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۹

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۹

دولت و جامعه
نهمین شماره آزادی اندیشه با موضوع دولت و جامعه
پنهان‌کن

در پیوند با این محتوا

پیوندی، خسروخاور و متقی
آزادی اندیشه شماره ۹
تخیل (انگاره) اجتماعی و دولت در ایران
محمدرضا نیکفر
آزادی اندیشه شماره ۹
چپ ایرانی
والنتاین مقدم
آزادی اندیشه شماره ۹
داستان دو کشور: دولت، جامعه، و سیاست جنسیتی در ایران و افغانستان
دانیل لامباخ، ترجمه س. سپهری
آزادی اندیشه شماره ۹
دولت در جامعه:‌ ژول میگدال و محدودیت‌ های اقتدار دولت
مهرداد صمدزاده
آزادی اندیشه شماره ۹
سیاست و مجازات

نام‌ها

سعید پیوندی
سعید پیوندی
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی
فرهاد خسروخاور
فرهاد خسروخاور
جامعه‌شناس، نویسنده
مهرداد صمدزاده
تاریخ‌دان مستقل و دکترای تاریخ اجتماعی از دانشگاه تورنتو
فخرالدین عظیمی
پژوهشگر و استاد تاریخ معاصر ایران
دانیل لامباخ
پژوهشگر علوم سیاسی
محسن متقی
محسن متقی
جامعه‌شناس، نویسنده
والنتاین مقدم
استاد جامعه شناسی و مطالعات جنسیت
محمدرضا نیکفر
محمدرضا نیکفر
فیلسوف، استاد فلسفه سیاسی

پیشنهاد ما

دی ۹۵
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۳
آذر ۹۹
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۰
بهمن ۹۴
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۲
تیر ۹۷
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۶
خرداد ۹۴
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱

از دست ندهید

خبرها

جنبش زنان ایران
خبر
انتشار لایحه حقوقی زنان به‌مناسبت روز جهانی زنان
-
خبر
پایان موفقیت‌آمیز پروژه کتاب الکترونیک «اقتصاد»

رویدادها