ژورنال ایران آکادمیا از جمله محصولات آموزشی و علمی انستیو علوم انسانی و اجتماعی (ایران آکادمیا) در راستای همگانی کردن آموزش و مباحث علوم انسانی و اجتماعی است. این ژورنال بصورت دوفصل‌نامه است و بطور منظم هر نیم سال تحصیلی در بهار و پاییز منتشر می‌شود و حاوی منتخبی از مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی است. ژورنال ایران آکادمیا بعنوان یک ژورنال دوره‌ای علمی با «شماره سریال استاندارد بین المللی» 1367-2589: ISSN ثبت شده است.

ژورنال ایران آکادمیا

پوستر ژورنال دهم ایران آکادمیا

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۱۰

پوستر ژورنال دهم ایران آکادمیا
ژورنال ایران آکادمیا

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۹- ویژه کنفرانس ICCI

ژورنال ایران آکادمیا

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۸

انتشارات

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۷

انتشارات

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۶

انتشارات

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۵

انتشارات

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۴

انتشارات

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۳

انتشارات

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۲

انتشارات

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۱

انتشارات
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها