ژاک لکان

روان‌پزشک و روان‌کاو برجسته فرانسوی


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

عکس زاک لکان

ژاک ماری امیل لکان روان‌پزشک و روان‌کاو برجسته فرانسوی بود. لکان از تأثیرگذاران بر فلسفه در فرانسه بوده‌است. ژاک لکان به اذعان بسیاری برجسته‌ترین روانکاو پس از فروید و قطعاً پر کارترین آنها بوده‌است. ۲۷ سمینار سالانه که در ۲۷ نوشتار جداگانه در دسترس است، دو کتاب به نام نوشتارها “Ecrits” و «چهار مفهوم بنیادین روان‌کاوی» که از پیچیده‌ترین متون قرن حاضرند و صدها مقاله از آثار او هستند.

پالایش کنید
مقاله در بابِ ژوییسانس، ژاک لکان
ژاک لکان، مترجم: اشکان بهشتی
مقاله
در بابِ ژوییسانس
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها