عباس امانت


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

عباس امانت مورخ، محقق، نویسنده، ویراستار و استاد ایرانی الاصل آمریکایی است. او به عنوان استاد تاریخ ویلیام گراهام سامنر در دانشگاه ییل و مدیر برنامه ییل در مطالعات ایرانی فعالیت می‌کند.

پالایش کنید
عباس امانت
آزادی اندیشه شماره ۱۲
گاهشماری خورشیدی و تکوین هویت ایرانی
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها