امین پارسا

مدرس جامعه‌شناسی حقوق دانشگاه هالم‌ستاد


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

تصویر پروفایل امین پارسا در وبسایت ایران آکادمیا

مدرس جامعه‌شناسی حقوق دانشگاه هالم‌ستاد

پالایش کنید
پوستر سمینار دادخواهی به مثابه سیاستی روزمره
از مجموعه افق‌های متکثر
سخنرانی
دادخواهی به مثابه سیاستی روزمره
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها