آنتون یاسنیتسکی

نویسنده


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

آنتون یاسنیتسکی

آنتون یاسنیتسکی دارای مدرک دکترای روان شناسی از دانشگاه تورنتو است و یک پژوهشگر مستقل است که در حوزه دایره ویگوتسکی-لوریا تخصص دارد. وی نویسنده کتاب زندگینامه فکری ویگوتسکی با عنوان “Vygotsky: An Intellectual Biography” (2018) است. همچنین وی ویراستار کتاب‌های “Questioning Vygotsky’s Legacy: Scientific Psychology or Heroic Cult” (2018) و “Revisionist Revolution in Vygotsky Studies” (2015) نیز می‌باشد.

پالایش کنید
جلد کتاب عصر طلائی علم شوروی
آنتون یاسنیتسکی، برگردان: امانوئل شکریان
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
تاریخ روان‌شناسی مارکسیستی - عصر طلایی علم شوروی
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها