آرش جودکی

استاد فلسفه سیاسی، مفسر و تحلیل‌گر


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

استاد فلسفه سیاسی ساکن بروکسل، از مفسران و تحلیل‌گران پُرحضور در رسانه‌های فارسی‌زبان

پالایش کنید
آکادمیا تور - تورج اتابکی و آرش جودکی - بروکسل - گفتگوی ۱ - فصل اول
بروکسل
آکادمیا تور
آکادمیا تور - گفتگوی ۱ - آرش جودکی
دی ۹۵
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۳
آرش جودکی
آزادی اندیشه شماره ۳
بارِ خارِ خودکِشته و پرنیانِ خودرشته: گیتی نگری فرهنگی از راه ادبیات، آخوندزاده همچون رهنما
بهمن ۹۴
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۲
آرش جودکی
آزادی اندیشه شماره ۲
آزادگی از دیدگاه رازی: خرد در ستیز با پیامبری و دین
خرداد ۹۴
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱
آرش جودکی
آزادی اندیشه شماره ۱
در بزرگداشتِ میرشمس الدین ادیب سلطانی : مترجم
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها