فاطمه کریمی

جامعه‌شناس، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

فاطمه کریمی دکترای خود در جامعه شناسی را در دانشکده مطالعات پیشرفته در علوم اجتماعی گذرانده است و مدیر شبکه حقوق بشر کردستان است.

پالایش کنید
طراح دوره:‌ زینب پیغمبرزاده
دوره‌های آکادمیکس
فمینیسم، جنسیت و سکسوالیته
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها