جلیل روشندل

استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

جلیل روشندل

استاد بازنشسته علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی. استاد دموکراسی و شیوه اداره مطلوب در ایران آکادمیا.

دکترا علوم سیاسی
گروه علوم سیاسی، دانشگاه کارولینای شرقی
تحقیق، تفسیر، تالیف کتب و مقالات در زمینه امنیت ملی و بین المللی

پالایش کنید
panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
کلیک کنید!
سخنرانی
روابط بین‌الملل ایران در خاورمیانه و آسیا (پنل)
panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
کلیک کنید!
سخنرانی
دیاسپورای ایرانی: تجارب اجتماعی و پویایی سیاسی (پنل)
panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
کلیک کنید!
سخنرانی
بحران زیست‌محیطی و نظام‌های سیاسی: توتالیتاریسم در مقابل دموکراسی (پنل)
سخنرانی جلیل روشندل
کنفرانس ۲۰۲۲
تحلیل تاریخی سیاست خارجی ایران و رهیافت های اصلی آن در طول قرن ۱۴ خورشیدی
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل روابط بین‌الملل
2
پژوهشگران و اندیشمندان
آفلاین
کنفرانس ایران و گردش قرن (فارسی)
جلیل روشندل
آگورا
شیوه اداره مطلوب- بخش چهارم
جلیل روشندل
آگورا
شیوه اداره مطلوب- بخش سوم
جلیل روشندل
آگورا
شیوه اداره مطلوب- بخش دوم
سو شاد، جلیل روشندل
آگورا
توانمندسازی زنان؛ مطالعه تطبیقی وضعیت ایران و تونس از منظر آمارهای برنامه توسعه سازمان ملل
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها