پنل روابط بین‌الملل

گرداننده: علی بنوعزیزی

طول برنامه: یک ساعت و ۱۵ دقیقه

ورود: با ثبت‌نام

زمان: ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۱۵

آفلاین
فهرست رویدادهای آفلاین ایران آکادمیا
36 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

سالن ۳ - فارسی
آفلاین
پنل افکارسنجی ایرانیان
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل آموزش در کردستان
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل نظام آموزشی و کتاب‌های درسی
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل مطالعات فرودستان
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل سلامت و محیط زیست

خبرها

رویدادها