لیلا برنستروم

استاد فلسفه حقوق - دانشگاه گوتنبرگ


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

تصویر پروفایل لیلا برنستروم در وبسایت ایران آکادمیا

استاد فلسفه حقوق – دانشگاه گوتنبرگ

پالایش کنید
پوستر سمینار دادخواهی به مثابه سیاستی روزمره
از مجموعه افق‌های متکثر
سخنرانی
دادخواهی به مثابه سیاستی روزمره
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها