نادره شاملو

عضو ارشد شورای آتلانتیک، مشاور ارشد سابق بانک جهانی


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

نادره شاملو

نادره شاملو مشاور ارشد سابق بانک جهانی و اکنون عضو ارشد شورای آتلانتیک است. برخی انتشارات او عبارتند از جنسیت و توسعه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا – زنان در سپهر عمومی (۲۰۰۳). محیط برای کارآفرینی زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا (۲۰۰۸)؛ و زنان، کار، رفاه در خاورمیانه و شمال آفریقا (۲۰۱۶).

پالایش کنید
نادره شاملو
آزادی اندیشه شماره ۱۲
رانه سیاست جوان‌سازی جمعیت ایران چیست؟
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲
نادره شاملو
آزادی اندیشه شماره ۱۱
کووید ۱۹ اشتغال زنان را در همه جا کاهش داد، بیش از هرکجا در ایران
بهار ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۱
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها