رضا معینی

مسئول پیشین دفتر ایران، افغانستان، و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در فرانسه


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

تصویر رضا معینی

رضا معینی مسئول پیشین دفتر ایران، افغانستان، و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در فرانسه است که به وضعیت آزادی بیان و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران زندانی می‌پردازد. او در خبرگزاری‌های فارسی و غیرفارسی به موضوعات حقوق بشری و مسائل مرتبط به آزادی بیان در ایران و افغانستان می‌پردازد.

پالایش کنید
برنامه ششم فروم زن زندگی آزادی
منیره برادران و رضا معینی
سخنرانی
دادخواهی و سیاست در جنبش و پرسش‌های آن
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها