شهرام کیانی

دانش‌آموخته مطالعات اجتماعی


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

شهرام کیانی محقق مستقل با تمرکز بر تاریخ پیش از مدرن و مدرن در منطقه MENA، دارای مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات اجتماعی در موسسه علوم اجتماعی و علوم انسانی است.

پالایش کنید
جلد کتاب خاطرات یک سرگشته ایرانی به کوشش شهرام کیانی
به کوشش شهرام کیانی
کتاب
خاطرات یک سرگشته ایرانی
عارف دیرلیک، برگردان شهرام کیانی
از آگورا
هاله پسااستعماری: نقد جهان سومی در عصر سرمایه‌داری جهانی
شهرام کیانی
آزادی اندیشه شماره ۱۱
بررسی تاریخی نا جنبش کوییر ایرانی
بهار ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۱
سیما شاخساری
نوشتاری
جابه‌جایی معرفت‌شناسی پناهندگان کوییر
مترجمان: بهداد بردبار و شهرام کیانی
آگورا
تحلیل مارکس از تولید سرمایه‌دارانه
طراح دوره:‌ زینب پیغمبرزاده
دوره‌های آکادمیکس
فمینیسم، جنسیت و سکسوالیته
محمود میرزا قاجار، به کوشش شهرام کیانی
انتشارات
ضیاء المحمود
کلیک کنید!
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۸
پاتریک فرانک، شهرام کیانی
آگورا
دوران پیشا علم جنسی در فرهنگ اسلامی: علم الباه مشتمل بر اِرُتیک‌شناسی ، طب و پورنوگرافی
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها