زیگموند فروید

عصب‌شناس و بنیانگذار دانش روانکاوی


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

زیگموند فروید عصب‌شناس برجسته اتریشی و بنیانگذار دانش روانکاوی، به‌عنوان یک روش درمانی در روانشناسی بود.

پالایش کنید
زیگموند فروید، برگردان: فرامرز معتمد
مقاله
تابوی بکارت
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها