سیما شاخساری

دانشیار مطالعات جنسیت، زنان و سکسوالیته


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

سیما شاخساری دانشیار مطالعات جنسیت، در دانشگاه مینه سوتا است و دارای دکترای مردم شناسی فرهنگی و اجتماعی از دانشگاه استنفورد است.

از پروفایل سیما شاخساری در دانشگاه مینه‌سوتا بازدید کنید.

پالایش کنید
سیما شاخساری
نوشتاری
جابه‌جایی معرفت‌شناسی پناهندگان کوییر
طراح دوره:‌ زینب پیغمبرزاده
دوره‌های آکادمیکس
فمینیسم، جنسیت و سکسوالیته
کلیک کنید!
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۸
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها