لوگوی انجمن دیوان با پس زمینه آبی Diwan Association

انجمن دیوان

DIWAN Home

دیوان یک فضای فرهنگی برای جامعه ایرانی-آلمانی در آلمان است، به ویژه در کلن که حدود ۲۰,۰۰۰ نفر از ایرانی‌تبارها زندگی می‌کنند. این فضا بر مفهوم پویا و در حال تحول “خانه” تأکید دارد و تعاملاتی را تشویق می‌کند که افق‌ها را گسترش داده و دوستی‌ها را می‌سازند.

پشتیبان
2 محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها