ادبیات تبعید: تاثیر انقلاب ایران در ادبیات معاصر فرانسوی-فارسی

ادبیات تبعید: تاثیر انقلاب ایران در ادبیات معاصر فرانسوی-فارسی

سخنرانی
125 محتوا
کنفرانس ۲۰۱۹
بایگانی سخنرانی‌های کنفرانس
19 محتوا
پنل دوم: ادبیات و سینما
3 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها