با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی سخنرانی

پوسته سخنرانی آصف بیات در دانشگاه آمستردام با تصویری از یک دختر کُرد
سخنرانی
«زن، زندگی، آزادی» و انقلاب‌های قرن بیست و یکم – آصف بیات
آصف بیات
پوستر سخنرانی سانسور، ابزار آموزشی محافظه‌کاران با تصویری از وفا مهرآیین
رویداد
«سانسور؛ ابزار آموزشی محافظه‌کاران»
کنفرانس ۲۰۲۲
مقدمه‌ای بر کتاب «در میانه، در حاشیه»
سخنرانی نازلی کاموری
کنفرانس ۲۰۲۲
بررسی مفهوم طبقه متوسط فقیر
سخنرانی آصف بیات
کنفرانس ۲۰۲۲
شبکه SAR و نگاهی به وضعیت آزادی آکادمیک
سخنرانی جول هانیسک
کنفرانس ۲۰۲۲
آزادی آکادمیک و فرصت‌ها برای دانشگاهیان افغانستان
سخنرانی عزیز محبی
کنفرانس ۲۰۲۲
ادامه آزار و اذیت جامعه بهائی در ایران. چرا بهائیان از آزادی مذهبی محروم هستند؟ تشدید کنونی سرکوب.
سخنرانی کارلین فاندرفورت
کنفرانس ۲۰۲۲
جنایت انکار تاریخی
سخنرانی الیف ایلمازلار
کنفرانس ۲۰۲۲
چالش‌های دفاع از آزادی بیان هنری
سخنرانی آندرا ماتِی
کنفرانس ۲۰۲۲
موعظه نفرت: تحلیلی از سخنان نفرت پراکنی جنسیتی در خطبه‌های نماز جمعه در ایران
سخنرانی روجا فضائلی
کنفرانس ۲۰۲۲
درک اقتدار از منظر ماکس وبر و مفهوم امروزی کاریزما
سخنرانی ثریا افضلی
کنفرانس ۲۰۲۲
گفتگو با تورج اتابکی و بررسی کتاب «تاریخ فرودستان»
سالن ۱ - فارسی
کنفرانس ۲۰۲۲
زاغه ها و جمعیت های «نامرئی» نئولیبرالیسم
سخنرانی ایمان گنجی
کنفرانس ۲۰۲۲
طبقه متوسط ایران و لایه‌های فقیر آن
سخنرانی محمدرضا نیکفر
کنفرانس ۲۰۲۲
قرن چهاردهم خورشیدی و چالش‌های روشنفکران مسلمان [سخنرانی]
سخنرانی محسن متقی
کنفرانس ۲۰۲۲
روشنفکران و جنبش‌های اجتماعی در ایران قرن چهاردهم [سخنرانی]
سخنرانی سعید پیوندی
کنفرانس ۲۰۲۲
تعهدات Erga Omnes در حقوق بین الملل حقوق بشر و عدم تمایل جمهوری اسلامی ایران به اطاعت از آن
سخنرانی محمود مسائلی
کنفرانس ۲۰۲۲
گام برداشتن در راستای حقیقت یابی، رفع معافیت از مجازات و اعاده حیثیت قربانیان نقض حقوق بشر در دهه های گذشته در ایران
سخنرانی همایون علیزاده
کنفرانس ۲۰۲۲
زندگی قهرمانانه و روزمره در سووشون
سخنرانی نادر نصیری
کنفرانس ۲۰۲۲
گونه‌شناسی تفکر ارتدادی در ایران
سخنرانی آرش قجرجزی
کنفرانس ۲۰۲۲
گفتگو پیرامون کتاب «در میانه، در حاشیه»
گفتگو و معرفی کتاب
کنفرانس ۲۰۲۲
یادبود کشتار ۱۳۶۷
سخنرانی فاطما بولاز
کنفرانس ۲۰۲۲
غلبه بر محرمانه بودن بایگانی؟ تجربه پروژه تحقیقاتی «آف-سایت»
سخنرانی ناتالیا پاشکیوا
کنفرانس ۲۰۲۲
جمهوری اسلامی و ساخت گفتمانی «دیگریِ سیاسی» در آموزش و فرهنگ عامه
سخنرانی آناهیتا حسینی
کنفرانس ۲۰۲۲
«پیشروی آرام» دستفروشان زن در متروی تهران [انگلیسی]
سخنرانی فاطمه صادقی
کنفرانس ۲۰۲۲
مواجهه زنان ایران با «کنترل اجباری» در طول کووید۱۹
سخنرانی حمیده صابری
کنفرانس ۲۰۲۲
ادراک زنان از سلامت و ناایمنی کلی در فضاهای شهری: تحلیل کیفی و مبتنی بر مطالعه موردی مناطق شهری تهران
سخنرانی زهره رجبی
کنفرانس ۲۰۲۲
تئوریزه‌کردن چرخه‌های اعتراضی در ایران: یک مدل تکرارشونده
سخنرانی مارال کریمی
کنفرانس ۲۰۲۲
سه نوع جنبش اجتماعی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷
سخنرانی فرهاد خسروخاور
کنفرانس ۲۰۲۲
پیدایش در بحران، نقد روانشناسی
سخنرانی امانوئل شکریان