ویدئو، دسته‌بندی کلی تولیدات تصویری در آگورا، تریبون ایران آکادمیا، است. ویدئو؛ وبینار، درسگفتار، درسگفتارهای کوتاه، مصاحبه، بررسی کتاب و سخنرانی و گزیده را شامل می‌شود.

درسگفتار کوتاه
مجموعه درسگفتارهای دانشگاه مردم
17 محتوا
درسگفتار
بایگانی درسگفتارهای آزاد
66 محتوا
بررسی کتاب
10 محتوا
سخنرانی
183 محتوا
گزیده
برش‌های برگزیده‌ از محتوای ویدئویی آگورا
41 محتوا
مصاحبه
بایگانی مصاحبه‌های آگورا
20 محتوا
وبینار
بایگانی وبینارهای ماهانه
55 محتوا
همایش
مجموعه سخنرانی‌ها
17 محتوا

ویدئو

فتادگان در گردباد. سرگذشت و سرنوشت قربانیان ایرانی سرکوب‌های فراگیر استالینی در شوروی

panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
سخنرانی

ارائه‌های مستقل فارسی ۷

panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
سخنرانی

ارائه‌های مستقل فارسی ۵

panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
سخنرانی

ارائه‌های مستقل فارسی ۶

panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
سخنرانی

ارائه‌های مستقل فارسی ۳

panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
سخنرانی

ارائه‌های مستقل فارسی ۴

panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
سخنرانی

ارائه‌های مستقل فارسی ۲

panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
سخنرانی

ارائه‌های مستقل فارسی ۱

panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
سخنرانی

ارائه‌های مستقل انگلیسی ۴

panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
سخنرانی

ارائه‌های مستقل انگلیسی ۲

panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
سخنرانی

ارائه‌های مستقل انگلیسی ۳

panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
سخنرانی

ارائه‌های مستقل انگلیسی ۱

panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
سخنرانی
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها