بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
بازنمایی روابط زن و مرد در سینمای ایران بعد از انقلاب

بازنمایی روابط زن و مرد در سینمای ایران بعد از انقلاب

سخنرانی
125 محتوا
کنفرانس ۲۰۱۹
بایگانی سخنرانی‌های کنفرانس
19 محتوا
پنل دوم: ادبیات و سینما
3 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها