بررسی گرایش‌ها و جریانات سیاسی در ایران امروز ۴۰ سال بعد از انقلاب

بررسی گرایش‌ها و جریانات سیاسی در ایران امروز ۴۰ سال بعد از انقلاب

پنهان‌کن
Play Video

در پیوند با این محتوا

جلیل روشندل
کنفرانس ۲۰۱۹
تداوم و دگرگونی در سیاست

نام‌ها

عمار ملکی
عمار ملکی
استاد علوم سیاسی

پیشنهاد ما

سخنرانی آناهیتا حسینی
کنفرانس ۲۰۲۲
جمهوری اسلامی و ساخت گفتمانی «دیگریِ سیاسی» در آموزش و فرهنگ عامه
نیره توحیدی
آگورا
نگاهی به جنبش حق خواهی زنان با تکیه بر مبارزه علیه حجاب اجباری
علیرضا مناف‌زاده
آگورا
کتاب‌های درسی تاریخ: پیام آوران صلح یا منادیان کینه و نفرت
مژگان کاهن
آگورا
بررسی استراتژی های هویتی در نوجوانان مهاجر. مژگان کاهن

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها