بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
تحولات روحانیت شیعی در آزمون انقلاب ۱۳۵۷

تحولات روحانیت شیعی در آزمون انقلاب ۱۳۵۷

سخنرانی
183 محتوا
کنفرانس ۲۰۱۹
بایگانی سخنرانی‌های کنفرانس
19 محتوا
پنل سوم: بنیادهای ایدئولوژیک انقلاب
3 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها