بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
روایت‌های داستان و شعر از چگونه بودن ما، ۴۰ سال بعد از انقلاب ۵۷

روایت‌های داستان و شعر از چگونه بودن ما، ۴۰ سال بعد از انقلاب ۵۷

سخنرانی
125 محتوا
کنفرانس ۲۰۱۹
بایگانی سخنرانی‌های کنفرانس
19 محتوا
پنل دوم: ادبیات و سینما
3 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها