بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
روشنفکران مسلمان در آزمون انقلاب ایران

روشنفکران مسلمان در آزمون انقلاب ایران

سخنرانی
125 محتوا
کنفرانس ۲۰۱۹
بایگانی سخنرانی‌های کنفرانس
19 محتوا
پنل چهارم: نقش روشنفکران
2 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها