بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
کوچ علم از دانشگاه وبحران اعتماد در علوم پزشکی

کوچ علم از دانشگاه وبحران اعتماد در علوم پزشکی

سخنرانی
125 محتوا
کنفرانس ۲۰۱۹
بایگانی سخنرانی‌های کنفرانس
19 محتوا
پنل پنجم: علوم و پژوهش‌های علمی
1 محتوا

نام‌ها

Play Video

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها