کوچ علم از دانشگاه وبحران اعتماد در علوم پزشکی

کوچ علم از دانشگاه وبحران اعتماد در علوم پزشکی

پنهان‌کن
Play Video

نام‌ها

ایرج سبحانی
ایرج سبحانی
پزشک و پژوهشگر

پیشنهاد ما

نیره توحیدی
آگورا
رشته «مطالعات زنان» در ایران، نیره توحیدی
سالن ۱ - فارسی
کنفرانس ۲۰۲۲
گفتگو با ماشاءالله آجودانی و بررسی کتاب «مشروطه ایرانی»
سخنرانی امانوئل شکریان
کنفرانس ۲۰۲۲
پیدایش در بحران، نقد روانشناسی
سخنرانی نوید گرگین
کنفرانس ۲۰۲۲
پروژه‌ی تاسیس در فکرِ متجدد : بازاندیشیِ استقبالِ روشنفکری معاصر ایران از گفتار در روشِ دکارت (گوبینو، افضل‌الملک کرمانی و محمدعلی فروغی)
سخنرانی هایده روش
کنفرانس ۲۰۲۲
تاریخ و بررسی آموزش و پرورش در صد سال گذشته در ایران
ایمان گنجی
آگورا
اعتراضات ایران در بستر اعتراضات جهانی

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها