بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
گزارش ایران اینترنشنال از کنفرانس انقلاب ایران پس از ۴۰ سال

گزارش ایران اینترنشنال از کنفرانس انقلاب ایران پس از ۴۰ سال

انعکاس‌های رسانه‌ای کنفرانس «انقلاب ایران پس از ۴۰ سال، گسست‌ها و پیوستگی‌ها»

کنفرانس ۲۰۱۹
بایگانی سخنرانی‌های کنفرانس
19 محتوا
خبر
بایگانی خبرهای ایران آکادمیا
20 محتوا
خبرهای کنفرانس
بایگانی خبرهای کنفرانس ICCI
14 محتوا

گزارشگر ایران اینترنشنال ضمن حضور در این کنفرانس، گزارشهای زنده‌ای تهیه کرد و نمونه‌هایی از این گزارشها در شبکه‌های اجتماعی این تلوزیون منعکس شد.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها