اقتصاد سیاسی

پنهان‌کن

درباره دوره:‌
هدف از این درس آن است که دانشجویان درک عمیق تری از سرمایه داری، یعنی نظام اقتصادی که ما در متن و در ذیل آن زندگی می کنیم، داشته باشند. می خواهیم شیوه ارزیابی سرمایه داری را بیاموزیم و یاد بگیریم که چگونه آن را به محک نقد و نظر بیازماییم. موضوعاتی که این دوره پوشش داده می شوند عبارتند از مقدمه ای بر شیوه اندیشیدن در مورد سرمایه داری و مشکلات آن، نیروهای بازار و سازوکار عرضه و تقاضا، بررسی شیوه نظریه پردازی در علم اقتصاد، فرآیند تصمیم گیری و به حداکثر رساندن سود توسط شرکت های سود- محوردر بازار، ساختارهای مختلف بازار، شکست بازار و نقش دولت، تضاد طبقاتی و مبارزه طبقاتی. علاوه بر این، ما سعی خواهیم کرد مبانی فلسفه اساسی اقتصاد را هم درک کنیم. در این دوره همچنین برخی کاربردهای نظریه اقتصادی در زندگی واقعی را بررسی خواهیم کرد.

نام‌ها

محمدرضا معینی
محمدرضا معینی
اقتصاددان، استاد توسعه اجتماعی و سیاستگذاری

پیشنهاد ما

پژوهش عملی
آکادمیا
پایان‌نامه
محمدرضا نیکفر
-
پروفایل
محمدرضا نیکفر
جلیل روشندل
-
پروفایل
جلیل روشندل
محمود مسائلی
-
آکادمیا
محمود مسائلی
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
اندیشه انتقادی
سطح مدرک
آکادمیا
اعتبار علمی

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها