Radical Democracy

نظریه‌های دموکراسی ۲

از مجموعه دروس اندیشه سیاسی

استاد: محمدرضا نیکفر

کردیت: ۷/۵

تعداد جلسات: ۱۲

نوع دوره: پایه

دوره‌های آکادمیا
دوره‌های برنامه تحصیل دانشگاهی
15 محتوا
آکادمیا
دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی ایران آکادمیا
31 محتوا
خودآموز
7 محتوا

نام‌ها

این درس در ادامه درس قبلی با عنوان “نظریه‌های دموکراسی” است. لازم نیست حتما درس پیشین را گذرانده باشید، اما توصیه می‌شود ویدئوهای آن درس را که در اختیار همگان است، ببینید.

در درس پیشین با برخی نظریه‌های دموکراسی جدید آشنا شدیم. به دیدگاه‌هایی در قالب جریان مرسوم لیبرالیستی پرداختیم، و به دیدگاه‌های انتقادی نیز اشاره کردیم. دیدگاه‌های انتقادی آنهایی‌اند که دموکراسی مستقر در کشورهای دارای نظام لیبرال‌دموکراسی را عمدتاً صوری و از نظر مشارکت همگانی در تصمیم‌ها کم‌مایه می‌دانند. نقد دموکراسی‌ها به اندازه‌ی عمر آنهاست. نقد هم از زاویه‌ی استبدادخواهی و دفاع از سلطه‌ی سلطنت و اشراف و فرادستان صورت گرفته، هم از زاویه‌ی دموکراسی‌خواهی رادیکال.

ما در این درس در مورد دیدگاه‌های چهره‌های کلاسیکی بحث می‌کنیم که بر روی نظریات کنونی در مورد دموکراتیک‌ کردن دموکراسی و دموکراسی رادیکال تأثیر گذاشته‌اند. موضوع‌هایی که آنان مطرح کرده‌اند به درد کسانی نیز می‌خورد که بر روی مسئله‌ی گذار به دموکراسی کار می‌کنند.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

کاور کلاس تئوری دموکراتیک - دانشگاه ایران آکادمیا
از مجموعه دروس اندیشه سیاسی
آکادمیا
نظریه‌های دموکراسی ۱
پوستر تئوری دموکراسی به همراه تصویری از محمدرضا نیکفر
از مجموعه دروس اندیشه سیاسی
درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
درسگفتارهای «نظریه‌های دموکراسی ۱» - محمدرضا نیکفر
پوستر پروژه در ایران چه می‌گذرد از محمدرضا نیکفر
محمدرضا نیکفر
جستار
پروژه «در ایران چه می‌گذرد؟» - محمدرضا نیکفر

خبرها

رویدادها