بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
پیش‌نیاز ۱ : حقیقت‌جویی دانشگاهی

پیش‌نیاز ۱ : حقیقت‌جویی دانشگاهی

استاد: محمدرضا نیکفر

تعداد جلسات: ۴

نوع دوره: پیش‌نیاز

دوره‌های آکادمیا
دوره‌های برنامه تحصیل دانشگاهی
15 محتوا
آکادمیا
دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی ایران آکادمیا
31 محتوا
پیش‌نیاز
دوره‌های پیش‌نیاز دانشگاه ایران آکادمیا
2 محتوا

نام‌ها

درباره دوره:‌
درسی که زیر عنوان «راهنمای آغازین برای حقیقت‌جویی دانشگاهی» به دانشجویان عرضه می‌شود، شامل برخی نکات اساسی درباره تحصیل دانشگاهی و اصول کار علمی در ایران آکادمیا است. برپایه تجربه‌ای که از هر برنامه تحصیلی کسب می‌شود، ممکن است این درس به شکلی دیگر یا در ترکیب با مواد یا واحدهای آموزشی دیگری عرضه شود. این درس که هر ژانویه در ابتدای سال تحصیلی به مدت یک ماه برگزار می‌شود، پیش‌نیاز ورود به برنامه تحصیلی اصلی، یعنی ادمه کلاس‌های دانشگاهی ایران آکادمیاست.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها