پیش‌نیاز ۱ : حقیقت‌جویی دانشگاهی

پیش‌نیاز ۱ : حقیقت‌جویی دانشگاهی

پنهان‌کن

درباره دوره:‌
درسی که زیر عنوان «راهنمای آغازین برای حقیقت‌جویی دانشگاهی» به دانشجویان عرضه می‌شود، شامل برخی نکات اساسی درباره تحصیل دانشگاهی و اصول کار علمی در ایران آکادمیا است. برپایه تجربه‌ای که از هر برنامه تحصیلی کسب می‌شود، ممکن است این درس به شکلی دیگر یا در ترکیب با مواد یا واحدهای آموزشی دیگری عرضه شود. این درس که هر ژانویه در ابتدای سال تحصیلی به مدت یک ماه برگزار می‌شود، پیش‌نیاز ورود به برنامه تحصیلی اصلی، یعنی ادمه کلاس‌های دانشگاهی ایران آکادمیاست.

نام‌ها

محمدرضا نیکفر
محمدرضا نیکفر
فیلسوف، استاد فلسفه سیاسی

پیشنهاد ما

نیره توحیدی
-
پروفایل
نیره توحیدی
زینب پیغمبرزاده
-
پروفایل
زینب پیغمبرزاده
مدرس:‌ سجاد سپهری
آکادمیا
پیش‌نیاز ۲ : نگارش علمی
جلیل روشندل
-
پروفایل
جلیل روشندل

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها