پنل دانش و قدرت

طول برنامه: یک ساعت و ۱۵ دقیقه

ورود: با ثبت‌نام

زمان: ۱۵:۳۰ تا ۴۵: ۱۶

آفلاین
فهرست رویدادهای آفلاین ایران آکادمیا
36 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

سالن ۱ - فارسی
آفلاین
میزگرد شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل روابط بین‌الملل
سالن ۳ - فارسی
آفلاین
پنل روشنفکری در ایران معاصر
سالن ۱ - فارسی
آفلاین
پنل جنبش‌های اجتماعی [فارسی]
سالن ۱ - فارسی
آفلاین
پنل جنبش زنان

خبرها

رویدادها