بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
آزادی آکادمیک و فرصت‌ها برای دانشگاهیان افغانستان

آزادی آکادمیک و فرصت‌ها برای دانشگاهیان افغانستان

پنهان‌کن

نام‌ها

عزیز محبی
رئیس سابق دانشگاه بامیان در افغانستان. پژوهشگر (SAR) که بطور مشترک توسط ترینیتی کالج دوبلین و دانشگاه مینوت میزبانی می‌شود.
Play Video

In one year, the Taliban have reversed what Afghans together with the international community and allies have achieved over the last 20 years. The fall of the Afghan government in mid-August last year dramatically impacted the higher education sector in Afghanistan. A significant number of Afghan scholars and academics, who feared persecution by the de facto authority due to their scholarly views and activities, have now fled the country. Organization autonomy has been jeopardized with the de-facto government replacing qualified academics with Taliban fighters. On the hand, scholars and professors can’t express their idea because of fear of torture and imprisonment.
Moreover, the Taliban have targeted almost every aspect of women’s life, especially in education. They have banned women from secondary education. They have physically targeted women who voiced their protests. They have dismantled key institutions that drive women’s upward moment. This talk will focus on how individual rights, academic freedom, and organizational autonomy within the education sector of Afghanistan have been impacted by the de facto government. This talk will also highlight similar challenges that Iran has faced in regards to academic freedom to provide recommendations for supporting scholars, students, and women in Afghanistan.

پیشنهاد ما

اسفندیار دانشور
کنفرانس ۲۰۱۹
ادبیات تبعید: تاثیر انقلاب ایران در ادبیات معاصر فرانسوی-فارسی
رضا رکوئی
کنفرانس ۲۰۱۹
بویش، تن، زمین : پدیده شناسی انقلاب ایران
سخنرانی ناتالیا پاشکیوا
کنفرانس ۲۰۲۲
غلبه بر محرمانه بودن بایگانی؟ تجربه پروژه تحقیقاتی «آف-سایت»
سخنرانی هایده روش
کنفرانس ۲۰۲۲
تاریخ و بررسی آموزش و پرورش در صد سال گذشته در ایران
سخنرانی سجاد سپهری
کنفرانس ۲۰۲۲
چالش‌های نشر علمی فارسی و اقدامات ما

از دست ندهید

خبرها

نویسنده: کیت میلِت، برگردان: کوهیار گُردی
کتاب
سیاست جنسی
گفتگوی نخست - بروکسل
خبر
🎓 آکادمیا تور آغاز می‌شود

رویدادها

1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
29 سپتامبر
29 سپتامبر
مرضیه محبی و معین خزائلی
17:00

تا

20:00
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
دادگستری و دادخواهی - واقعیت و هنجار