جنایت انکار تاریخی

پنهان‌کن

سه مشکل مهم ناشی از جرم‌انگاری در سطح بین‌المللی وجود دارد. اولین مشکل ناشی از فقدان دستورالعمل برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام عمل باید جرم‌انگاری شود یا خیر وجود دارد. مشکل دوم از عدم شفافیت در سند حقوق بشر ناشی می‌شود. مشکل سوم ناشی از عدم هماهنگی در توصیه‌های ارائه شده توسط مکانیسم‌های مختلف بین‌المللی در مورد اجرای سیاست‌های جرم‌انگاری است. یک مثال قابل توجه، تناقضات موجود در اسناد سازمان ملل و اروپا را در مورد حافظه جمعی نشان می‌دهد. بر این اساس، این تحقیق نشان می‌دهد که تصمیمات و توصیه‌های مربوط به قوانین حافظه در بین نهادهای موجود در اسناد سازمان ملل و اتحادیه اروپا سازگار نیست.

نام‌ها

الیف ایلمازلار
کاندیدای دکترا در دانشکده حقوق اراسموس

پیشنهاد ما

سخنرانی هادی میری آشتیانی
کنفرانس ۲۰۲۲
ریزش طبقه متوسط و تهی‌دستان نوظهور شهری (مطالعه موردی: تهران)
در هر دو روز کنفرانس شرکت می‌کنم
راهنمای کنفرانس ۲۰۲۲
کنفرانس ۲۰۲۲
آدرس، حمل و نقل، و اقامت
سخنرانی سوسن ربیعی
کنفرانس ۲۰۲۲
فرآیند اسلامی کردن آموزش در ایران و پیامدهای آن
رضا کاظم زاده
آگورا
بحران هويت در مهاجرت - رضا کاظم زاده
سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
کنفرانس ۲۰۲۲
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
علیرضا مناف‌زاده
آگورا
کتاب‌های درسی تاریخ: پیام آوران صلح یا منادیان کینه و نفرت

از دست ندهید

خبرها

نویسنده: هانس لوکاس کیسر، برگردان: امیر مقدم
خبر
طلعت پاشا پدر ترکیه مدرن - معمار نسل‌کشی (در آستانه انتشار)
ایران آکادمیا
آفلاین
انتشارات علمی پژوهشی ایران آکادمیا در هفتمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور - لاهه

رویدادها

9 ژوئن
9 ژوئن
آصف بیات
15:00

تا

17:00
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
«زن، زندگی، آزادی» و انقلاب‌های قرن بیست و یکم - آصف بیات
14 ژوئن
16 ژوئن
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
فروم همبستگی برای ایران