جنایت انکار تاریخی

پنهان‌کن

سه مشکل مهم ناشی از جرم‌انگاری در سطح بین‌المللی وجود دارد. اولین مشکل ناشی از فقدان دستورالعمل برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام عمل باید جرم‌انگاری شود یا خیر وجود دارد. مشکل دوم از عدم شفافیت در سند حقوق بشر ناشی می‌شود. مشکل سوم ناشی از عدم هماهنگی در توصیه‌های ارائه شده توسط مکانیسم‌های مختلف بین‌المللی در مورد اجرای سیاست‌های جرم‌انگاری است. یک مثال قابل توجه، تناقضات موجود در اسناد سازمان ملل و اروپا را در مورد حافظه جمعی نشان می‌دهد. بر این اساس، این تحقیق نشان می‌دهد که تصمیمات و توصیه‌های مربوط به قوانین حافظه در بین نهادهای موجود در اسناد سازمان ملل و اتحادیه اروپا سازگار نیست.

نام‌ها

الیف ایلمازلار
کاندیدای دکترا در دانشکده حقوق اراسموس

پیشنهاد ما

عمار ملکی
کنفرانس ۲۰۱۹
بررسی گرایش‌ها و جریانات سیاسی در ایران امروز ۴۰ سال بعد از انقلاب
نسیم خاکسار
کنفرانس ۲۰۱۹
روایت‌های داستان و شعر از چگونه بودن ما، ۴۰ سال بعد از انقلاب ۵۷
Sponsorship
دبیرخانه
خبرهای کنفرانس
شیوه‌های پشتیبانی از کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر ۲۰۲۲
سخنرانی حمیده صابری
کنفرانس ۲۰۲۲
مواجهه زنان ایران با «کنترل اجباری» در طول کووید۱۹
سخنرانی سجاد سپهری
کنفرانس ۲۰۲۲
چالش‌های نشر علمی فارسی و اقدامات ما
سخنرانی آندرا ماتِی
کنفرانس ۲۰۲۲
چالش‌های دفاع از آزادی بیان هنری

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها