شبکه SAR و نگاهی به وضعیت آزادی آکادمیک

شبکه SAR و نگاهی به وضعیت آزادی آکادمیک

پنهان‌کن

نام‌ها

جول هانیسک
مدیر سیاست و برنامه در موسسه دانشگاهیان در خطر (SAR) اروپا

پیشنهاد ما

سخنرانی سجاد سپهری
سخنرانی
چالش‌های نشر علمی فارسی و اقدامات ما
سخنرانی زهره رجبی
سخنرانی
ادراک زنان از سلامت و ناایمنی کلی در فضاهای شهری: تحلیل کیفی و مبتنی بر مطالعه موردی مناطق شهری تهران
سخنرانی آندرا ماتِی
سخنرانی
چالش‌های دفاع از آزادی بیان هنری
امیریحیی آیت‌الهی
آگورا
مرزهای آزادی آکادمیک در شیوه الهیات‌ورزی نظام آموزشی بعد از انقلاب اسلامی ایران
سخنرانی ثریا افضلی
سخنرانی
درک اقتدار از منظر ماکس وبر و مفهوم امروزی کاریزما

از دست ندهید

خبرها

سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
خبرهای کنفرانس
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
-
خبرهای کنفرانس
گزارش سایت آسو درباره کنفرانس ICCI

رویدادها