گفتگو با تورج اتابکی و بررسی کتاب «تاریخ فرودستان»

گفتگو با تورج اتابکی و بررسی کتاب «تاریخ فرودستان»

زبان برنامه:‌ فارسی

طول برنامه: یک ساعت

ورود: با ثبت‌نام

زمان: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۱۵

سخنرانی
125 محتوا
مصاحبه
بایگانی مصاحبه‌های آگورا
20 محتوا
آفلاین
فهرست رویدادهای آفلاین ایران آکادمیا
36 محتوا

نام‌ها

Play Video

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها