گفتگو پیرامون کتاب «در میانه، در حاشیه»

گفتگو پیرامون کتاب «در میانه، در حاشیه»

پنهان‌کن

این سخنرانی بخشی از پنل زیر است:

سالن ۳ – انگلیسی

ICCI2022، آصف بیات، ایران آکادمیا، ایمان گنجی، طبقه متوسط فقیر، فقیرسازی طبقه متوسط، کنفرانس ICCI، کنفرانس ایران و گردش قرن، محمدرضا نیکفر
15 ب.ظ
سخنرانان
Nazli Kamvari
محمدرضا نیکفر
ایمان گنجی
آصف بیات

در پیوند با این محتوا

(زمانه مدیا)
پشتیبان رسانه‌ای
زمانه مدیا

پیشنهاد ما

حسن فرشتیان
کنفرانس ۲۰۱۹
تحولات روحانیت شیعی در آزمون انقلاب ۱۳۵۷
حسن یوسفی اشکوری
آگورا
دین علمی و علم دینی، حسن یوسفی اشکوری
سخنرانی کارلین فاندرفورت
کنفرانس ۲۰۲۲
ادامه آزار و اذیت جامعه بهائی در ایران. چرا بهائیان از آزادی مذهبی محروم هستند؟ تشدید کنونی سرکوب.
سخنرانی نیره توحیدی
کنفرانس ۲۰۲۲
گردش قرن و سیر تحولات در تلاش‌های مربوط به زنان و جنسیت در ایران در سده گذشته
سخنرانی کاظم علمداری
کنفرانس ۲۰۲۲
استراتژی «نگاه به شرق» در گردش قرن
سخنرانی ایرج سبحانی
کنفرانس ۲۰۲۲
دگرگونی حق و تکلیف فردی و تناسب آن با حق اجتماعی در ساحت سلامت

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها