جامعه‌شناسی

تیبا بنیاد

پروفایل تیبا بنیاد در وبسایت ایران آکادمیا Tiba Bonyad profile in Iran Academia Website
پروفایل
پژوهشگر فوق دکترا در دانشگاه لیمریک

جولیان گو

پروفایل
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیکاگو

درسگفتارهای «نظریه‌های دموکراسی ۲» – محمدرضا نیکفر

درسگفتارهای محمدرضا نیکفر - نظریه‌های دموکراسی ۲
درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
از مجموعه دروس اندیشه سیاسی

علیرضا بهتویی

علیرضا بهتویی
پروفایل
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه سودرتورن در سوئد

درسگفتارهای «نظریه‌های دموکراسی ۱» – محمدرضا نیکفر

پوستر تئوری دموکراسی به همراه تصویری از محمدرضا نیکفر
درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
از مجموعه دروس اندیشه سیاسی

رضا حسینی

رضا حسینی
پروفایل
دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه لندن-سیتی

درسگفتارهای اندیشه انتقادی – محمدرضا نیکفر

درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
محمدرضا نیکفر

احمد اشرف

پروفایل
جامعه‌شناس

مهرداد درویش‌پور

مهرداد درویش‌پور
پروفایل
استاد جامعه‌شناسی
بارگزاری نتایج بیشتر