بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
بازتاب‌های رادیو زمانه (پشتیبان رسانه‌ای کنفرانس ایران‌پژوهی معاصر) از این کنفرانس – ۱۴۰۱

بازتاب‌های رادیو زمانه (پشتیبان رسانه‌ای کنفرانس ایران‌پژوهی معاصر) از این کنفرانس – ۱۴۰۱

کنفرانس ۲۰۲۲
بایگانی محتوای کنفرانس ۲۰۲۲ ICCI
68 محتوا
خبرهای کنفرانس
بایگانی خبرهای کنفرانس ICCI
15 محتوا

نام‌ها

رادیو زمانه، پشتیبان رسانه‌ای دومین کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر بود.

این رسانه به پوشش کنفرانس و تهیه گزارش از این کنفرانس پرداخت. گوشه‌ای از فعالیت‌های این رسانه را در زیر ببینید و دنبال کنید.

ایران و گردش قرن – کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر ۱۴۰۱ برگزار شد

نشستی درباره «در میانه، در حاشیه»، کتابی با موضوع لایه‌های فقیر طبقه میانی در ایران

گفتگوی رادیو زمانه با علیرضا کاظمی، مدیر اجرایی دانشگاه ایران آکادمیا
گفتگوی رادیو زمانه با منصوره شجاعی
پخش زنده پنل رادیو زمانه در معرفی کتاب به تازگی منتشر شده «در میانه، در حاشیه – درباره لایه‌های فقیر طبقه میانی در ایران»

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها