بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
آیا روانشناسی مارکسیستی وجود دارد؟
چاپ دوم از جلد اول مجموعه روانشناسی مارکسیستی با عنوان آیا روان‌شناسی مارکسیستی وجود دارد؟

آیا روانشناسی مارکسیستی وجود دارد؟

کتاب اول

شابک نسخه چاپی: 9781471098406

نويسنده : محمد الهمومی

برگردان: امانوئل شکریان

چاپ دوم ۲۰۲۲

کتاب
بایگانی کتاب‌های منتشر شده
14 محتوا
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
8 محتوا
انتشارات
تازه‌های نشر
19 محتوا

نام‌ها

اگر ویگوتسکی، فویرباخ روان‌شناسی مارکسیستی است، پس چه کسی مارکسِ روان‌شناسی مارکسیستی است؟ از نظر من، روان‌شناسی مارکسیستی، به مارکس خودش نیاز دارد، مارکس خویش، کسی که روان‌شناسی مارکسیستی را با کار مجدد بر فویرباخ (ویگوتسکی) بازسازی خواهد کرد. در نتیجه روان‌شناسی شوروی و روان‌شناسی ماتریالیستی دنیای غرب فویرباخ روان‌شناسی (در این مورد ویگوتسکی) تولید کرده است، اما هنوز مارکس روان‌شناس تولید نکرده است.

پیشنهاد ما

لوسین سِو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان
لوسین سو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
انسان در نظریه مارکسیستی و روان‌شناسی شخصیت
لو سمینوویچ ویگوتسکی، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
معنای تاریخی بحران در روانشناسی

خبرها

رویدادها