بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
مفهوم حقوق بشر و خیر عمومی در اندیشه‌های سیاسی مدرن
تصویر جلد دوم کتاب محمود مسائلی

مفهوم حقوق بشر و خیر عمومی در اندیشه‌های سیاسی مدرن

شابک نسخه چاپی: 9781716149047

چاپ نخست:‌ ۲۰۲۲

صفحه آرا و طراح جلد: دارا رحیلی

کتاب
بایگانی کتاب‌های منتشر شده
14 محتوا
مجموعه حقوق بشر
2 محتوا
انتشارات
تازه‌های نشر
19 محتوا

نام‌ها

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها