ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۱

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۱

پنهان‌کن

در پیوند با این محتوا

روناک مهاجر
آگورا
اهمیت نقد ایدئولوژی با نظر به فرهنگ و کنش سیاسی در ایران
محمدرضا معینی
آگورا
نهادها و بحران‌های ساختاری
کاوه متین
آگورا
ساخت اجتماعی واقعیت؛ گزارش کتاب
برگردان پویا کمالی
آگورا
فمینیسمی که در آن «برخاستن» به معنای تکیه کردن به دیگران است
شهرام کیانی
آگورا
نقد چیست، نسبت نقد و دوران مدرن و تجدد چیست؟
کامبیز غفوری
آگورا
پیوستگی مفاهیم در سیر اندیشه‌های مارکس
امید رضوی
آگورا
سلامت بعنوان حقوق بشر
پونه پیرا
آگورا
اسلامیسم: واکنشی مدرن به بحران هویت
محسن صادقی
آگورا
بررسی مقایسه ای جنبش‌های زنان در ترکیه و مصر
حسین پیرا
آگورا
انکار میل در ساخت واقعیت
امیر دانایی
آگورا
بررسی مفهوم توانمندسازی زنان و نگاهی گذرا به سیاستهای جمهوری اسلامی

نام‌ها

محمدرضا معینی
محمدرضا معینی
اقتصاددان، استاد توسعه اجتماعی و سیاستگذاری
شهرام کیانی
دانش‌آموخته مطالعات اجتماعی
روناک مهاجر
پژوهشگر
حسین پیرا
پونه پیرا
پژوهشگر
کامبیز غفوری
روزنامه‌نگار و پژوهشگر
امید رضوی
پزشک و پژوهشگر
امیر دانایی
پژوهشگر
محسن صادقی
گری گاتینگ
نانسی فریزر
استاد فلسفه و علوم سیاسی
پویا کمالی
کاوه متین
پژوهشگر

پیشنهاد ما

آذر ۹۸
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۸
-
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۳
فرزین وحدت
انتشارات
صدای مردم خاموش نمی‌شود
کمال سلیمانی، برگردان سیروان برزنجی
کُردستان: نگاهی از درون
ناسیونالیسم کُردی، دین و دولت
نشر کتاب و مقاله
انتشارات
سند راهنمای انتشارات علمی-پژوهشی ایران آکادمیا
-
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۷

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها