ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۳

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۳

پنهان‌کن

در پیوند با این محتوا

اشکان بهشتی
آگورا
ردپای امرواقع: نقد ایدئولوژی و مسئله‌ی ایران
پویا آزاد
آگورا
جنبش های اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی: برهم کنش ها و بازتاب ها
سینا ایروانی
آگورا
آزادی مطبوعات از حق تا واقعیت
نوشته سجاد سپهری
آگورا
ژاندارک و سارا برنارد در یک آینه
جلیل روشندل، شیما تدریسی، فاطمه صادقی
آگورا
بررسی عملکرد دولت دهم و یازدهم در بهبود برابری جنسیتی
اسلاوی ژیژک، ترجمه مائده مکتوم
آگورا
سیری کوتاه در بایگانی اسلام
برگردان امانوئل شکریان
آگورا
آشفتگی جنسیتی در روان‌شناسی اجتماعی: چگونه کار باتلر می‌تواند به مفهومسازی روان‌شناسان اجتماعی تجربی از جنسیت تاثیر بگذارد؟

نام‌ها

اشکان بهشتی
پژوهشگر
پویا آزاد
پژوهشگر و مترجم
سینا ایروانی
پژوهشگر
سجاد سپهری
سجاد سپهری
پژوهشگر جامعه‌شناسی
جلیل روشندل
جلیل روشندل
استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
فاطمه صادقی
پژوهشگر علوم سیاسی و مطالعات جنسیت
شیما تدریسی
پژوهشگر
اسلاوی ژیژک
فیلسوف
مائده مکتوم
پژوهشگر
تکلا مورگن‌روث
استاد روانشناسی اجتماعی
میشل ک. رایان
شهرام کیانی
دانش‌آموخته مطالعات اجتماعی

پیشنهاد ما

محمود مسائلی
انتشارات
مفهوم حقوق بشر و خیر عمومی در اندیشه‌های سیاسی مدرن
بهمن ۹۴
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۲
محمود مسائلی
مجموعه حقوق بشر
درآمدی بر آزادی و حقوق بشر در نظریه سیاسی بین‌المللی
محمود میرزا قاجار، به کوشش شهرام کیانی
انتشارات
ضیاء المحمود
خرداد ۹۴
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱

از دست ندهید

خبرها

سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
خبرهای کنفرانس
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
-
خبرهای کنفرانس
گزارش سایت آسو درباره کنفرانس ICCI

رویدادها