بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۴

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۴

پنهان‌کن

نام‌ها

علیرضا گیتی‌گهر
پژوهشگر
راضیه مرادی
یوسف پوریعقوب
سجاد سپهری
سجاد سپهری
پژوهشگر جامعه‌شناسی
افسانه هژبری
دانش‌آموخته مردم‌شناسی
امانوئل شکریان
امانوئل شکریان
دانش‌آموخته روانشناسی، پژوهشگر و مترجم
محمود مسائلی
محمود مسائلی
استاد حقوق بشر، اخلاق جهانی و توسعه
بهداد بردبار
پژوهشگر، خبرنگار، مترجم
شهرام کیانی
دانش‌آموخته مطالعات اجتماعی

در پیوند با این محتوا

محمود مسائلی
آگورا
مارکس و حقوق بشر
یوسف پوریعقوب
آگورا
از جماعت تا جامعه شدن
راضیه مرادی
آگورا
ایدئولوژی، نقد ایدئولوژی و اهمیت آن در فضای سیاسی ایران
مترجمان: بهداد بردبار و شهرام کیانی
آگورا
تحلیل مارکس از تولید سرمایه‌دارانه
علیرضا گیتی‌گهر
آگورا
درباره مفهوم نقد
سجاد سپهری
آگورا
درک مفهوم و واقعیت آزادی بیان و رسانه
ژرژ کانگییم، ترجمه امانوئل شکریان
آگورا
روانشناسی چیست؟
افسانه هژبری
آگورا
غذانگاری زنان ایرانی دیاسپورا

پیشنهاد ما

نشر کتاب و مقاله
انتشارات
سند راهنمای انتشارات علمی-پژوهشی ایران آکادمیا
بهار ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۱
دی ۹۵
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۳
جلد کتاب عصر طلائی علم شوروی
آنتون یاسنیتسکی، برگردان: امانوئل شکریان
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
تاریخ روان‌شناسی مارکسیستی - عصر طلایی علم شوروی
آذر ۹۸
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۸
بهمن ۹۴
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۲

از دست ندهید

خبرها

نویسنده: کیت میلِت، برگردان: کوهیار گُردی
کتاب
سیاست جنسی
گفتگوی نخست - بروکسل
خبر
🎓 آکادمیا تور آغاز می‌شود

رویدادها

1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
29 سپتامبر
29 سپتامبر
مرضیه محبی و معین خزائلی
17:00

تا

20:00
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
دادگستری و دادخواهی - واقعیت و هنجار