ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۴

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۴

پنهان‌کن

در پیوند با این محتوا

یوسف پوریعقوب
آگورا
از جماعت تا جامعه شدن
راضیه مرادی
آگورا
ایدئولوژی، نقد ایدئولوژی و اهمیت آن در فضای سیاسی ایران
مترجمان: بهداد بردبار و شهرام کیانی
آگورا
تحلیل مارکس از تولید سرمایه‌دارانه
علیرضا گیتی‌گهر
آگورا
درباره مفهوم نقد
سجاد سپهری
آگورا
درک مفهوم و واقعیت آزادی بیان و رسانه
ژرژ کانگییم، ترجمه امانوئل شکریان
آگورا
روانشناسی چیست؟
افسانه هژبری
آگورا
غذانگاری زنان ایرانی دیاسپورا
محمود مسائلی
آگورا
مارکس و حقوق بشر

نام‌ها

علیرضا گیتی‌گهر
پژوهشگر
راضیه مرادی
یوسف پوریعقوب
سجاد سپهری
سجاد سپهری
پژوهشگر جامعه‌شناسی
افسانه هژبری
دانش‌آموخته مردم‌شناسی
امانوئل شکریان
امانوئل شکریان
دانش‌آموخته روانشناسی، پژوهشگر و مترجم
محمود مسائلی
محمود مسائلی
استاد حقوق بشر، اخلاق جهانی و توسعه
بهداد بردبار
پژوهشگر، خبرنگار، مترجم
شهرام کیانی
دانش‌آموخته مطالعات اجتماعی

پیشنهاد ما

-
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۲
-
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۷
دی ۹۵
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۳
جرج لیکاف، برگردان وفا مهرآیین
انتشارات
به فیل فکر نکن
محمود مسائلی
انتشارات
مفهوم حقوق بشر و خیر عمومی در اندیشه‌های سیاسی مدرن
لوسین سو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
انسان در نظریه مارکسیستی و روان‌شناسی شخصیت

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها