ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۴

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۴

پنهان‌کن

در پیوند با این محتوا

افسانه هژبری
آگورا
غذانگاری زنان ایرانی دیاسپورا
محمود مسائلی
آگورا
مارکس و حقوق بشر
یوسف پوریعقوب
آگورا
از جماعت تا جامعه شدن
راضیه مرادی
آگورا
ایدئولوژی، نقد ایدئولوژی و اهمیت آن در فضای سیاسی ایران
مترجمان: بهداد بردبار و شهرام کیانی
آگورا
تحلیل مارکس از تولید سرمایه‌دارانه
علیرضا گیتی‌گهر
آگورا
درباره مفهوم نقد
سجاد سپهری
آگورا
درک مفهوم و واقعیت آزادی بیان و رسانه
ژرژ کانگییم، ترجمه امانوئل شکریان
آگورا
روانشناسی چیست؟

نام‌ها

علیرضا گیتی‌گهر
پژوهشگر
راضیه مرادی
یوسف پوریعقوب
سجاد سپهری
سجاد سپهری
پژوهشگر جامعه‌شناسی
افسانه هژبری
دانش‌آموخته مردم‌شناسی
امانوئل شکریان
امانوئل شکریان
دانش‌آموخته روانشناسی، پژوهشگر و مترجم
محمود مسائلی
محمود مسائلی
استاد حقوق بشر، اخلاق جهانی و توسعه
بهداد بردبار
پژوهشگر، خبرنگار، مترجم
شهرام کیانی
دانش‌آموخته مطالعات اجتماعی

پیشنهاد ما

-
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۸
-
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۷
کمال سلیمانی، برگردان سیروان برزنجی
کُردستان: نگاهی از درون
ناسیونالیسم کُردی، دین و دولت
مانولیس دفرموس، برگردان: امانوئل شکریان
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
بازاندیشی نظریه فرهنگی-تاریخی: رویکردی دیالکتیکی به ویگوتسکی 

از دست ندهید

خبرها

سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
خبرهای کنفرانس
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
-
خبرهای کنفرانس
گزارش سایت آسو درباره کنفرانس ICCI

رویدادها

1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی