ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۵

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۵

پنهان‌کن

در پیوند با این محتوا

مانولیس دفرموس، ترجمه امانوئل شکریان
آگورا
روان‌‌شناسی شوروی
سجاد سپهری
آگورا
طرح یک موضوع: موسیقی و هویت
محمود مسائلی
آگورا
هویت ملی و شرایط جهانی شدن
اسلاوی ژیژک، برگردان: مائده مکتوم
آگورا
میشل فوکو و رخداد ایرانی
سو شاد، جلیل روشندل
آگورا
توانمندسازی زنان؛ مطالعه تطبیقی وضعیت ایران و تونس از منظر آمارهای برنامه توسعه سازمان ملل

نام‌ها

سجاد سپهری
سجاد سپهری
پژوهشگر جامعه‌شناسی
سو شاد
جلیل روشندل
جلیل روشندل
استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
محمود مسائلی
محمود مسائلی
استاد حقوق بشر، اخلاق جهانی و توسعه
مانولیس دفرموس
دکترای فلسفه و استاد روانشناسی تاریخی فرهنگی
امانوئل شکریان
امانوئل شکریان
دانش‌آموخته روانشناسی، پژوهشگر و مترجم
اسلاوی ژیژک
فیلسوف
مائده مکتوم
پژوهشگر

پیشنهاد ما

آذر ۹۸
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۸
-
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۸
کاظم علمداری
انتشارات
چرا شوروی فروپاشید؟ از لنینیسم تا پوتینیسم
محمود مسائلی
انتشارات
مفهوم حقوق بشر و خیر عمومی در اندیشه‌های سیاسی مدرن
دی ۹۵
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۳

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها