ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۷

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۷

پنهان‌کن

در پیوند با این محتوا

انعم عمران، محمدرضا معینی فیض‌آبادی، وحید مفتخری
آگورا
اقتصاد سیاسی امر دنیوی و امر اخروی: سفر جذاب جنید جمشید و بازار برندهای حلال
کمال سلیمانی
آگورا
«فرهنگ زارکی موکریان» وسنت واژه‌نامه‌نویسی
امانوئل شکریان، ترزا کابرویا اوباچ، میگل روسلو پنازولا
آگورا
نظریه کوییر؛ منفصل ساختن روان‌شناسی انتقادی
آمانا ماتوس، امانوئل شکریان
آگورا
روان‌شناسی فمینیستی: پژوهش‌ها، مداخله‌ها، چالش‌ها
بهمن ابراهیمی
آگورا
موقعیت اندیشه‌های چزاره بکاریا در میان اندیشه‌های مربوط به حقوق مالکیت و حقوق کیفری
بهار عباسی
آگورا
مقایسه قرارداد سلطه در نزد توماس هابز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو
عماد فراهانی
آگورا
رابطه وجود نابرابری و عدم تحقق آزادی در جامعه از نظر روسو

نام‌ها

بهمن ابراهیمی
پژوهشگر
بهار عباسی
پژوهشگر
عماد فراهانی
پژوهشگر
انعم عمران
پژوهشگر
محمدرضا معینی
محمدرضا معینی
اقتصاددان، استاد توسعه اجتماعی و سیاستگذاری
وحید مفتخری
پژوهشگر و مترجم
کمال سلیمانی
کمال سلیمانی
دکترای تاریخ اسلام و خاورمیانه
امانوئل شکریان
امانوئل شکریان
دانش‌آموخته روانشناسی، پژوهشگر و مترجم
آمانا ماتوس
استاد روانشناسی
میگل روسلو پنازولا
روانشناس
ترزا کابرویا اوباچ

پیشنهاد ما

-
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۷
بهار ۱۴۰۱
خبر
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۱
لوسین سِو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان
لوسین سو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
انسان در نظریه مارکسیستی و روان‌شناسی شخصیت
محمود میرزا قاجار، به کوشش شهرام کیانی
انتشارات
ضیاء المحمود
-
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۲

از دست ندهید

خبرها

سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
خبرهای کنفرانس
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
-
خبرهای کنفرانس
گزارش سایت آسو درباره کنفرانس ICCI

رویدادها

1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی