آموزش برابری جنسیتی در کلاس درس
تصویر کتاب آموزش برابری جنسیتی در کلاس درس

آموزش برابری جنسیتی در کلاس درس

کتاب راهنما برای معلمان

نویسنده:‌ سعید پیوندی

»در همکاری با گروه «ضمیمه

انتشارات علمی-پژوهشی ایران آکادمیا

کتاب
بایگانی کتاب‌های منتشر شده
19 محتوا
خبر
بایگانی خبرهای ایران آکادمیا
27 محتوا

نام‌ها

کتاب راهنما برای معلمان

نابرابری‌های جنسیتی در آموزش به چه معناست و رابطه آن با نابرابری میان زنان و مردان در جامعه چیست؟ اشکال اصلی نابرابری‌ها و کلیشه‌های جنسیتی در کتاب‌های درسی ایران کدامند؟ چرا برخی از وجود ایدئولوژی جنسیتی و یا خشونت نمادین علیه دختران و زنان در آموزش ایران سخن به میان می آورند؟ آیا پیشرفت‌های دختران در دسترسی به نظام آموزشی و راه یابی به دانشگاه سبب کاهش اشکال نابرابری جنسیتی در برنامه درسی و گفتمان آموزش رسمی شده است؟ در شرایطی که ایران برخلاف بخش بزرگی از کشورهای دنیا برنامه‌ای برای کاهش نابرابری‌های جنسیتی در فعالیت‌های آموزشی ندارد چه راه‌هایی برای ترویج فرهنگ برابری جنسیتی را می‌توان به معلمان و خانواده ها پیشنهاد کرد؟ سهم تشکل‌های صنفی و مدنی و کنشگران حوزه‌های گوناگون در پیکار برای گسترش فرهنگ برابری جنسیتی در درون مدرسه، در جامعه و در خانواده کدام است؟  کتابی که در برابر شماست به گونه‌ای سنجشگرانه و با تکیه بر تحلیل کمی و کیفی کتاب‌های درسی ایران به موضوع اشکال نابرابری جنسیتی در نظام آموزشی ایران می‌پردازد. دغدغه اصلی کتاب مشارکت دریک بحث ملی بر سر نابرابری میان زنان و مردان در آموزش و در جامعه و راه‌های مقابله عملی با آن در کلاس درس و درون خانواده است.

تالیف و تدوین کتاب آموزش برابری جنسیتی در کلاس درس، از دستاوردهای کمپین رفع تبعیض جنسیتی از کتاب‌های درسی توسط «ضمیمه» است.

داده‌های پژوهشی این کتاب در دسترس است (کلیک کنید)

پژوهشگرانی که مایل به دریافت نسخه‌ای از داده‌های به‌کاررفته در این پژوهش هستند. می‌توانند به آدرس ایمیل دکتر سعید پیوندی (saeedpaivandi@gmail.com) درخواست خود را بفرستند.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها