نمایشنامه رستم دزد معروف گیلانی و الماس سیاه
نمایشنامه رستم دزد و الماس سیاه

نمایشنامه رستم دزد معروف گیلانی و الماس سیاه

به کوشش: امانوئل شکریان

انتشارات علمی-پژوهشی ایران آکادمیا

کتاب
بایگانی کتاب‌های منتشر شده
19 محتوا
خبر
بایگانی خبرهای ایران آکادمیا
27 محتوا

نام‌ها

این کتاب نسخه تصحیح شده، نسخه خطی «نمایشنامۀ رستم دزد معروف گیلانی و الماس سیاه» است. این متن نمایشی که در سال های منتهی به مشروطیت نوشته شده است، مملو از انتقادات اجتماعی و سیاسی به امور مملکتی و معیشتی است. نویسنده  که احتمالا به خاطر فرار از عواقب این متن نوشته انتقادی از ذکر نام خود اجتناب کرده است جز شخص شخیص شاه و اتابک اعظم تمامی رجل سیاسی و آقایان روحانی و اهل شریعت به نام زمانه  را به باد انتقاد گرفته است. این اثر نخستین بار است که تصحیح و منتشر شده است.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها