بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
درآمدی بر آزادی و حقوق بشر در نظریه سیاسی بین‌المللی

درآمدی بر آزادی و حقوق بشر در نظریه سیاسی بین‌المللی

نام مجموعه: حقوق بشر؛ امیدها، تأملات و چالش‌ها

جلد ۱

 

شابک نسخه چاپی: 978-1-291-99915-0

چاپ نخست: ۲۰۲۱

برگ‌شمار: ۲۵۴

مجموعه حقوق بشر
2 محتوا

نام‌ها

کتابی که پیش ‌رو دارید و جلدهای بعدی آن، […] با هدف روشنگری در ذهن جوانان ایرانی و همه کسانی که فارسی زبان هستند، شامل خواهران و برادران افغان و تاجیک، تهیه شده است. برای تحریر کتاب(ها) از تجربه و دانشی که در طول تدریس حاصل شده بود استفاده کردم و چون موضوعات مرتبط با انسان، آزادی، و حقوق حیطه‌ای فراگیر را شامل می‌شود، طرح تحریر دوازده جلد کتاب تهیه شده است که اگر عمری باشد در یک دوره سه ساله آنها را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهم. قصد و نیت من فقط روشنگری و از هرگونه محاسبه منافع مبرا است. طبق برنامه تنظیمی هر جلد از کتاب‌ها می‌بایست ظرف شش ماه تهیه و تکمیل شود. در نوشتار، توضیحات و تحلیل‌ها عمدتا از منابع دست اول و اصیلی استفاده کرده‌ام که در حین تدریس با آنها سر و کار داشتم. هدف دیگری که در نظر داشتم این بود که رهیافتی فرا-رشته‌ای برای ارایه مباحث دنبال کنم که در عین حال زبانی ساده را نیز دنبال کرده باشد.

بخشی از مقدمه محمود مسائلی

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها