کُردها بنا به وضعیت تاریخی و سیاسی‌شان، بیشتر از سایر جوامع به ترجمه‌کردن و ترجمه‌شدن نیاز دارند؛ چه بسا تجارب، جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌هایی در بستر جامعه‌ی کُردستان وجود داشته یا به میانجی اندیشه‌ورزان کُرد تولید شده است که برای خود کُردها نیز ناشناخته مانده‌اند؛ مجموعه‌ی «کُردستان: نگاهی از درون» می‌کوشد پاسخی به این خلاء باشد. در این مجموعه تلاش شده است که مجموعه‌ای از رویکردها، اندیشه‌ها، تحلیل‌ها و توصیف‌های علمی‌ای که در قالب متون آکادمیک توسط روشنفکران، نویسندگان و دانشگاهیان کُرد به زبان انگلیسی تولید شده‌اند ترجمه شوند. بر این باوریم که این امر به شناخت بیشتر جامعه‌ی کُردستان و نیز به امکان شناخته‌شدن اندیشه‌گران کُرد چه در جامعه‌ی کُردستان و چه خارج از آن کمک شایانی خواهد کرد. این مجموعه طیف متفاوتی از نویسندگان و متفکران کُرد را شامل می‌شود، اما همگی آنان در نقطه‌ای که «کُردستان» را به عنوان مسئله‌ی نظری خود برگزیده‌اند مشترک‌اند؛ و هرکدام ابعاد متفاوت و مختلفی از جامعه‌ی کُردستان را مورد واکاوی قرار داده‌اند.

کُردستان: نگاهی از درون

gender

ناسیونالیسم کُردی، دین و دولت

کُردستان: نگاهی از درون
کمال سلیمانی، برگردان سیروان برزنجی
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها