کُردستان: نگاهی از درون

کُردها بنا به وضعیت تاریخی و سیاسی‌شان، بیشتر از سایر جوامع به ترجمه‌کردن و ترجمه‌شدن نیاز دارند؛ چه بسا تجارب، جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌هایی در بستر جامعه‌ی کُردستان وجود داشته یا به میانجی اندیشه‌ورزان کُرد تولید شده است که برای خود کُردها نیز ناشناخته مانده‌اند؛ مجموعه‌ی «کُردستان: نگاهی از درون» می‌کوشد پاسخی به این خلاء باشد. در این مجموعه تلاش شده است که مجموعه‌ای از رویکردها، اندیشه‌ها، تحلیل‌ها و توصیف‌های علمی‌ای که در قالب متون آکادمیک توسط روشنفکران، نویسندگان و دانشگاهیان کُرد به زبان انگلیسی تولید شده‌اند ترجمه شوند. بر این باوریم که این امر به شناخت بیشتر جامعه‌ی کُردستان و نیز به امکان شناخته‌شدن اندیشه‌گران کُرد چه در جامعه‌ی کُردستان و چه خارج از آن کمک شایانی خواهد کرد. این مجموعه طیف متفاوتی از نویسندگان و متفکران کُرد را شامل می‌شود، اما همگی آنان در نقطه‌ای که «کُردستان» را به عنوان مسئله‌ی نظری خود برگزیده‌اند مشترک‌اند؛ و هرکدام ابعاد متفاوت و مختلفی از جامعه‌ی کُردستان را مورد واکاوی قرار داده‌اند.

بایگانی کُردستان: نگاهی از درون

کُردستان: نگاهی از درون
ناسیونالیسم کُردی، دین و دولت
کمال سلیمانی، برگردان سیروان برزنجی
نویسنده: کمال سلیمانی، مترجم: سیروان برزنجی، سرویراستار: امید حسنی، ویراستار: کارزان سنایی. نخستین کتاب از مجموعه «کُردستان، نگاهی از درون» منتشر شده از سوی انتشارات علمی‌-پژوهشی ایران آکادمیا زیر مجموعه «مطالعات کُردی». نسخه پی‌دی‌اف (دیجیتال) این کتاب در وبسایت انتشارات ایران آکادمیا به طور رایگان در دسترس قرار داده شده‌است. می‌توانید نسخه چاپی این اثر را سفارش دهید.